MEDICUS CURAT NATURA SANAT – LEKAR LEČI, PRIRODA IZLEČI

Bioenergija predstavlja jedan od najstarijih vidova potpuno prirodnog lečenja ili prevencije.

Ne postoji nijedno predanje zadnjih 7.000-8.000 godina, nijedna sveta knjiga, nijedna religija, nijedna mitologija, kultura starijeg i novijeg doba,bilo kog dela zemljine kugle, koja ne spominje lečenje bioenergijom. U različitim kulturama i različitim delovima sveta, ona se nalazi pod raznim imenima ali njena filosofija i principi lečenja zadnjih 7.000 god. se nisu uopšte menjali.

Tako iskonska i mistična a opet tako moderna i tajnovita da i danas pomera granice moderne nauke i medicine.

S poštovanjem
Ivan M. DUNAVSKI, strukovni fizioterapeut & predsednik Udruženja bioenergetičara Vojvodine

O bioenergiji

Uticaj i postojanje bioenergije poznati su u svim civilizacijama starog i novog sveta, a prvo pominjanje datira iz perioda od pre oko 7.000 godina, naročito u civilizacijama drevnog Istoka. U Kini se bioenergija naziva ČI, u Japanu KI, a u Indiji PRANA. U Evropi je to – BIOENERGIJA (grč. bios – život).

Bioenergija je životna, pokretačka energija, koja kruži našim telom kroz meridijane, koji prolaze kroz sve vitalne organe i kojih ukupno ima 24 (dvanaest pari).

Bioenergija ili vitalna sila (u slobodnom prevodu sa istočnjačkih jezika) predstavlja kompaktnu, harmonizovanu celinu koja se sastoji od 3 nivoa.

  • mentalni nivo – to su misli
  • emotivni nivo – to su osećanja
  • fizički nivo – to je telo

Ova tri nivoa predstavljaju „sveto trojstvo“ bioenergije i homeopatije, i grade celinu koja se zove čovek.

detaljnije

Terapije

Sa osobama koje dolaze sa jasnim ili nejasnim problemom (depresija, anksioznost, hronično nezadovoljstvo sobom, manjak samopouzdanja, energetske blokade, rastrojenost, razdražljivost, snažne emotivne reakcije, izostanak orgazma, smanjena seksualna želja, diskopatije, neuralgije, hipertenzija …) pre same bioenergetske seanse uvek se obavlja 15-o minutni razgovor sa klijentom.

Apsolutno iskren razgovor sa direktnim pitanjima koja nisu vezana samo za konkretan problem ili konkretne simptome, nego i malo šire u odnosu na problem. Zašto sam napisao ISKREN razgovor?

Zato što se kroz razgovor radi primarni oblik energetske analize klijenta, prate se njegove reakcije na određene reči, određene odgovore, određena pitanja. Nekada se isto pitanje postavi i više puta ali na drugačije načine jer je i nama stalo da se uverimo u ozbiljnost klijentove želje za promenom i napretkom.

detaljnije

Energije

Najmanja fizička količina energije u našem telu jesu naše misli. Kako se misao prenosi do mozga? Prenosi se mikronskim količinama energije kroz neurone i tako se naše misli u vidu mentalnih slika prikazuju mozgu. Na istom principu rade i modemi za internet jer kako bi se inače fotografija mogla „spakovati” u malu, tanku bakarnu žicu i tako poslati na drugi kraj sveta? U fizičkom obliku je neizvodljivo, te se energetski zapis te slike prvo modulira (menja) kroz razne impulse koji prolaze kroz modem, a na drugom kraju je uređaj koji demodulira promene na energetskim impulsima i tu sliku spaja u prvobitnu celinu.

detaljnije

Najčešća pitanja

Oblast delovanja bioenergije je izuzetno široka. To više zavisi od bioenergetičara – koje bolesti lakše leči, koje teže, a koje najteže ili uopšte ne leči. Jedan deo bioenergetičara je uspešan kod bolova na anatomsko-fiziološkom nivou (kostobolja, frakture, rupture, glavobolje), drugi deo kolega najviše voli da radi bolesti unutrašnjih organa i tu ima vrhunske rezultate, treći deo bioenergetičara u koji i ja spadam obožava da radi sa osobama kojima je potreba pomoć na psihološkom, energetskom, mentalnom i duhovnom polju.

detaljnije